Městská knihovna

Architektonická soutěž - OCENĚNÍ
2023

Scrollujte dolů

Městská knihovna

Architektonická soutěž - OCENĚNÍ | Česká Lípa

Ambicí návrhu je představit městskou knihovnu jako moderní kulturní a společenské centrum respektující historické hodnoty místa. Aby došlo k oživení genia loci a urbanistické vazby území mohly být znovu jasně definovány, je zapotřebí doplnit chybějící zástavbu a citlivě navázat na charakter okolních staveb. Nová knihovna uznává historický kontext a současně představuje moderní architektonické pojetí.
Knihovna je rozdělena na tři stavební objekty, které díky jednotnému materiálovému řešení utvářejí ucelený komplex. Každý z objektů si však zachovává svůj nezaměnitelný tvar. Fyzické oddělení jednotlivých objektů umožňuje reagovat na více podnětů zároveň. Odkrývá historii původní zástavby pohledem na pozůstatky městských hradeb, které jsou výrazným stavebním prvkem zakomponovaným do stavby. Svým rozdělením budova spojuje více komunikačních tras, které se v jednom okamžiku setkávají na obnoveném nádvoří a přímo navazují na okolní náměstí. Kolemjdoucím tak nabízí možnost průchodu areálem bez nutnosti vstupu do budovy. Jako objekt sloužící veřejnosti se budova neuzavírá do sebe, do dvora, pryč od okolního dění, ale naopak se rozdělením otevírá společenskému životu, který se odehrává v ulicích města a vyzývá k návštěvě objektu. Nádvoří je také neustále v kontaktu s nově vzniklým veřejným prostorem vymezeným dominantou místní baziliky, které knihovna nechce konkurovat, ale naopak ji důstojně doplňuje a vyzdvihuje, což projevuje především ikonickým až sakrálním tvarem vstupního objektu.
Přesto, že jsou jednotlivé objekty od sebe odděleny a každý z nich má vlastní specifický tvar, jsou zde jasně čitelné souvislosti celého areálu veřejné knihovny, který v sobě ukrývá inspirativní zákoutí.

Používáte zastaralý prohlížeč.
Načtěte si web například pomocí Google Chrome.